Játékszabály

„Hozd ki a legtöbbet az otthoni kávézásból! Nyerj kávéfőzőt a Tchibo-val!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabályzat

 

 1. A játék szervezője:

„Hozd ki a legtöbbet az otthoni kávézásból! Nyerj kávéfőzőt a Tchibo-val!” elnevezéssel a Tchibo Budapest Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1.), a továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban kizárólag azon magyar állampolgárságú, Magyarországon bejelentett lakóhellyel (1992. évi LXVI. tv. 5§ (2) bek.) rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy vehet részt, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy az Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/), legalább 1 db a Játékban részt vevő Tchibo logóval ellátott kávéterméket (a 4. pontban részletezve) vásárol és
 • a www.tchibo.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta/online rendelés adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező, a Lebonyolító, valamint az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, valamint a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb gazdasági társaságok, vagy a Játék szervezésében és lebonyolításában közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt, e vásárlások nem minősülnek az Auchan áruházban történő vásárlásnak.

A Játékban nem vehetnek részt továbbá a 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerint korlátozottan cselekvőképesnek vagy cselekvőképtelennek minősülő személyek. 

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. október 28. 00:00:00 órától – 2021. december 15. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. 

A Szervező a Pályázatokat a Játék kezdetétől 2021. december 15. 23:59:59 óráig fogadja.

Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy az Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott, az 1. sz. mellékletben felsorolt Tchibo logóval ellátott kávétermékek.

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával a Játékban részt vevő legalább 1 db Tchibo logóval ellátott kávéterméket szükséges megvásárolni.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megadott 1 db Tchibo logóval ellátott kávétermék többszörösét igazolja (a Játékban részt vevő termékekből), abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

A Játékban kizárólag csak az 1.sz. mellékletben felsorolt termékek, a megadott kiszerelésben vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

A Szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás/online rendelés során kapott nyugtának vagy számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla), a továbbiakban együttesen: „Bizonylat”, egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online rendelés esetén a rendelés egyedi azonosítójának (rendelésszám).

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges (ahol a felsorolás „opcionálisan” említi az adatszolgáltatást, ott az adatok megadása a Játékos részéről önkéntesen választható lehetőség, az nem kötelező):

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • opcionálisan megadható saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadható a kedvenc magyarországi Auchan áruház
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia a jelen Játék Játékszabályzatát,
 • és a Játék adatkezelési tájékoztatóját
 • kifejezetten hozzá kell járulnia a személyes adatoknak a Játék lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • a Játékos opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló Bizonylatról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a rendelés számának utolsó 4 karakterét (melyet a rendelés visszaigazolás tárgy mezőjében talál) kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni
 • valamint a Játékos a Weboldalon meghatározott módon igazolja, hogy az adott Bizonylaton szerepel a Játékban részt vevő legalább 1 db Tchibo logóval ellátott kávétermék megvásárlása

Minden Pályázat beküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, továbbá Pályázat beküldéseit a Beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének ellenőrzése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost – a Szervező saját, önálló döntése szerint – a Játékból kizárhatja. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol legalább 1 db Tchibo logóval ellátott kávéterméket az Auchan áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

A Játékban online vásárlás esetén csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a rendelés alapján történt kiszállítást követően a megrendelt termék átvétele után számla került kiállításra, mert nyertesség esetén szükséges a számla bemutatása is (a 8. pontban részletezve).

A Játéknak nem feltétele a Bizalomkártyával történő vásárlás, azonban nyertesség esetén amennyiben a Bizonylaton látható a Bizalomkártyaszám, akkor a Szervező csakis abban az esetben fogadja el érvényes Pályázatként azt, ha a Bizonylaton szereplő Bizalomkártyaszám megegyezik a Játékos Bizalomkártyaszámával.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 3 db Pályázatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 3 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos – függetlenül attól, hogy a megadott számú érvénytelen Pályázata mellett volt-e érvényes Pályázata – kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát és a megvásárolt, Játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolását 2022. január 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo logóval ellátott kávétermékek csomagolásának bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolását bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A Szervező és/vagy Lebonyolító részére valamennyi eredeti Bizonylat és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolása beküldésének bármely okból történő elmaradása a nyeremény átvételére való jogosultság elvesztését jelenti a Játékos részéről (ld. ehhez 8. pontban foglaltak).

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről az áruházi vásárlás során nyugta vagy a Játékos nevére kiállított számla, valamint online vásárlás esetén a megrendelésről szállítólevél és számla került kiállításra. A Játékos nevére kiállított számla másolatot e-mailben kell megküldeni a Lebonyolító részére az auchantchibo@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2021. december 15-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolás:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy nyereményt nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az érvényes hatósági lakcím igazolvány adatai szerint azonos lakcímen/tartózkodási címen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályzatban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban. 

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

A nyeremények sorsolására 2021. december 17-én 11:00 órakor közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor, az A4C Marketing Kft. irodájában, a 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) címen.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a tchibo.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Nyeremények:

10 db Tchibo Esperto Caffé 1.1 automata kávéfőző ezüst
Kifejezetten a Tchibo kávékhoz kifejlesztve
Eszpresszó és caffè crema (hosszú kávé) készítése Doppio funkcióval (egyszerre dupla adag kávé)
Programozható italmennyiség 25 ml-től 250 ml-ig
Állítható kávéerősség az Intense+ technológiának köszönhetően
Állítható magasságú kávékifolyó, csészemegvilágítással
Helytakarékos dizájn: csak 18 cm széles
Egyszerű tisztítás a kivehető főzőrésznek köszönhetően
Méretek (szé x mé x ma): kb. 18 x 40 x 31,5 cm
Víztartály űrtartalma: 1,1 l
Szemeskávé-tartály űrtartalma: 160 g (300 g-ra növelhető)
Szín: ezüst
Ház anyaga: nemesacél és műanyag
Súly: kb. 7,5 kg
Teljesítmény: 1235 – 1470 Watt
Frekvencia: 50 – 60 Hz
Feszültség: 220 – 240 V
Szivattyúnyomás: max. 19 bar
Kábelhossz: kb. 80 cm
Előre megadott főzési mennyiségek: eszpresszó kb. 40 ml, caffè crema (hosszú kávé) kb. 125 ml, Doppio (kb. 80 ml eszpresszó, ill. 250 ml caffè crema)

A nyeremények esetében 15 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik érvénytelen Pályázat vagy a Játékszabályzat feltételeinek meg nem felelő, így a nyereményre nem jogosult nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 2 (kettő) alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat az általuk a regisztráció alkalmával közölt e-mail címen (amennyiben az e-mailben történő kommunikáció sikertelen, és a Játékos a regisztráció alkalmával előzőleg megadta telefonos elérhetőségét, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő, a Játékban résztvevő termékvásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylat (nyugta/számla), online vásárlás esetében az eredeti rendelés, számla és a szállítólevél, valamint a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo logóval ellátott kávétermékek csomagolásának teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 7 (hét) naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket és telefonszámukat az eredeti Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére, a nyeremény kézbesítésének lebonyolítása céljából.

Amennyiben a nyertes eredeti, a vásárlást a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint hitelt érdemlően igazoló számviteli Bizonylat és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolása az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabályzat szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási Bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta legalább 1 db a Játékban részt vevő Tchibo logóval ellátott kávétermék, nem a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo logóval ellátott kávétermékek csomagolását küldi be be vagy ha a Bizonylaton szereplő Bizalomkártya szám eltér a Játékos Bizalomkártyaszámától stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartalék nyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartalék nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Játék lezárulását követő 90 (kilencven) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem, vagy nem maradéktalanul tesznek eleget, és ebből következően a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső oknak minősül, amelyért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen, 90 (kilencven) napos határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő, azaz a Játékos ezen határidő elmulasztását követően a nyereményre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A beküldött regisztrációk és Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése a kizárólag irányadó, amely nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatot és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolását és annak érvényességét a Lebonyolító -a Szervező jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót és a Játékban részt vevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat vagy Pályázatokat küldő, nem szabályosan, vagy nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maguk számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében kizárólagos, végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal vagy Tchibo termék csomagolással nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázat beküldés során megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és mennyiségének és a vásárlás összegének. A termék csomagolásának egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo logóval ellátott kávétermékek tekintetében.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése a kizárólagosan irányadó, végleges és nem vitatható.

A nyertesek a nyereményeiket 2022. január 31-ig, előzetes egyeztetést követően, futárkézbesítés által a lakcímükön, vagy az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át. A nyeremények eljuttatásának költségét a Szervező vállalja.

 

 1. Adók, közterhek és költségek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulékmegfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására a Játékos köteles.

A nyeremények átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és a Lebonyolító felé nem támaszthat, kivéve azon eseteket, amelyek kapcsán az igényérvényesítés kizárását jogszabály kifejezetten tiltja.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertest terheli.

 

 1. Információ a játékról:

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a www.tchibo.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2022. január 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchantchibo@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken és kommunikációs eszközökön, hirdetésekben, a Facebookon, weblapokon és online hirdetésekben kerül meghirdetésre.  A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A jelen pontban említett egyéb (nem on-line felületen megjelenő) kommunikációs eszközökben (újság, poszter, stb.) az esetleges nyomtatási hibáért, bármely elírásért a Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét és rögzíti, hogy hivatalos Játékszabályzatnak kizárólag a jelen pont első bekezdésében meghatározott on-line felületeken (www.tchibo.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon) közzétett Játékszabályzat minősül.

 

 1. Egyebek:

A Játék bármely kereskedelmi kommunikációjában megjelenő nyereményeinek képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

A Játék során a Játékosok által eszközölt az előírttól eltérő formátumú regisztrációk, Pályázatok és kapcsolódó elemek (pl. vásárlási Bizonylatok, stb.) alaki- és tartalmi megfelelősége elbírálásának és ez alapján történő intézkedés/döntés kizárólagos jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni függetlenül attól, hogy annak tényleges kézbesítése esetlegesen bármely technikai, vagy egyéb okból ténylegesen a Játékos részére megtörtént-e.

A Játékhoz a főnyereményeket a Tchibo Budapest Kft. biztosítja.

A Játék keretében biztosított nyeremények kapcsán a kellékszavatossági-, illetve jótállási igények a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban érvényesíthetők.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amelyen  a Játék ideje alatt értesíthető a Játékkal összefüggésben, ideértve egyebek mellett a Szervező/Lebonyolító a Játékos nyertességéről, és a nyereménye átvétele érdekében szükséges további teendőiről szóló közléseket. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím vagy telefonszám megadásával. A Szervező javasolja, hogy amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vagy telefonszámot vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail és telefon használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint a Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékost a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősség terheli. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben megítélése szerint valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor a lehető legrövidebb időn belül megtesznek minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát lehetőség szerint mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a Weboldalt működtető szerver számítógépek vagy a kiszolgáló hálózat teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben körülírtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési- vagy egyéb igényérvényesítést kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt, a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség jelen fejezet szerint történő kizárását jogszabály kifejezetten tiltja.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Játékra vonatkozó kommunikációs anyagok nyomtatási, vagy egyéb hibáiért, illetve bármely ezekben szereplő esetleges elírásért, hiányosságért a Szervező, és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező a Játék teljes ideje alatt fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzat egyoldalú döntésén alapuló bármely megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2021. október 28.

Szervező

 

 1. sz. melléklet:

 

TCHIBO EAN TCHIBO TERMÉKNÉV
   
5997338170091 Eduscho Wiener Extra őrölt, pörkölt kávé 250 g
5997338170114 Eduscho Wiener extra őrölt, pörkölt kávé 1000 g
5997338141633 Eduscho Dupla őrölt, pörkölt kávé 250 g
5997338141657 Eduscho Dupla őrölt, pörkölt kávé 1000 g
4006067888250 Tchibo Exclusive Original őrölt, pörkölt kávé 250 g
4006067798610 Tchibo Exclusive Decaf koffeinmentes őrölt, pörkölt kávé 250 g
4046234767155 Tchibo Exclusive Decaf koffeinmentes instant kávé 100 g
5997338187044 Tchibo Family őrölt, pörkölt kávé 250 g
4006067089848 Tchibo Family őrölt, pörkölt kávé 500 g
5997338170732 Tchibo Family őrölt, pörkölt kávé 1000 g
5997338170718 Tchibo Family szemes, pörkölt kávé 1000 g
4046234767278 Tchibo Family instant kávé 100 g
4046234767339 Tchibo Family instant kávé 200 g
4046234948998 Tchibo Family Espresso őrölt, pörkölt kávé 250 g
4046234949018 Tchibo Family Espresso őrölt, pörkölt kávé 1000 g
4046234949032 Tchibo Family Espresso szemes, pörkölt kávé 1000 g
4061445186885 Tchibo Family Extra Strong őrölt, pörkölt kávé 250 g
4061445186908 Tchibo Family Extra Strong szemes, pörkölt kávé 1000 g
4046234767551 Tchibo Gold Selection instant kávé 100 g
4046234767650 Tchibo Gold Selection instant kávé 200 g
4046234567076 Tchibo Espresso Milano Style őrölt, pörkölt kávé 250 g
4046234567137 Tchibo Espresso Sicilia Style őrölt, pörkölt kávé 250 g
4061445008293 Tchibo Espresso Sicilia Style szemes, pörkölt kávé 1 kg
4061445008279 Tchibo Espresso Milano Style szemes, pörkölt kávé 1 kg
4006067920271 Davidoff Espresso 57 Intense szemes, pörkölt kávé 500 g
4006067084140 Davidoff Fine Aroma őrölt, pörkölt kávé 250 g
4006067084263 Davidoff Fine Aroma instant kávé 100 g
4006067086984 Davidoff Espresso 57 Intense őrölt, pörkölt kávé 250 g
4006067061288 Davidoff Espresso 57 Intense instant kávé 100 g
4046234645217 Tchibo Cafissimo Espresso Intense Aroma kávékapszula 10 db 75 g
4046234645170 Tchibo Cafissimo Espresso Elegant Aroma kávékapszula 10 db 70 g
4046234645118 Tchibo Cafissimo Caffè Crema Fine Aroma kávékapszula 10 db 70 g
4046234835076 Tchibo Cafissimo Caffè Crema Rich Aroma kávékapszula 10 db 76 g
4046234654516 Tchibo Cafissimo Caffè Crema Colombia kávékapszula 10 db 80 g
4046234847413 Tchibo Cafissimo Espresso El Salvador kávékapszula 10 db 70 g
4046234835014 Tchibo Cafissimo Espresso Brasil kávékapszula 10 db 80 g
4046234918427 Tchibo Cafissimo Espresso Caramel kávékapszula karamell ízesítéssel 10 db 75 g
4046234918441 Tchibo Cafissimo Espresso Vanilla kávékapszula vanília ízesítéssel 10 db 70 g
4061445041887 Tchibo Cafissimo Barista Caffè Crema kávékapszula 10 db 80 g
4061445041900 Tchibo Cafissimo Barista Espresso kávékapszula 10 db 80 g
4046234921052 Tchibo Cafissimo Caffè Crema Fine Aroma kávékapszula 30 db 210 g
4046234921076 Tchibo Cafissimo Caffè Crema Rich Aroma kávékapszula 30 db 228 g
4046234921090 Tchibo Cafissimo Espresso Intense Aroma kávékapszula 30 db 225 g
4046234847345 Davidoff Elegance kávékapszula 10 db 55 g
4046234847369 Davidoff Prestige kávékapszula 10 db 55 g
4046234847383 Davidoff Style kávékapszula 10 db 55 g
4061445185048 Tchibo Barista Espresso instant kávé 200 g
4061445185024 Tchibo Barista Classic instant kávé 180 g
4046234928822 Tchibo Barista Espresso szemes, pörkölt kávé 1000 g
4046234928808 Tchibo Barista Caffè Crema szemes, pörkölt kávé 1000 g
4046234793871 Tchibo For Black ‘N White őrölt, pörkölt kávé 250 g
4046234861198 Tchibo For Black´n White Crema instant kávé 180 g
4046234834024 Tchibo For Black ‘N White szemes, pörkölt kávé 1 kg
4046234747164 Tchibo Barista Espresso szemes, pörkölt kávé 500 g
4046234873535 Tchibo Barista Caffè Crema szemes, pörkölt kávé 500 g
4061445014171 Tchibo Cafissimo Espresso Blonde Roast kávékapszula 10 db 70 g
4061445014157 Tchibo Cafissimo Caffè Crema Blonde Roast kávékapszula 10 db 80 g
4061445129240 Tchibo Cafissimo Espresso Buttertoffee kávékapszula 10 db 70 g
4061445197058 Tchibo Cafissimo Espresso Double Choc kávékapszula 10 db 70 g
4061445207832 Cafissimo Grand Classé Hambela Wamena Etiópia kávékapszula 10 db 75 g
4061445217374 Tchibo Cafissimo Caffè Crema Grand Classé Kirinyaga Kenya kávékapszula 10 db 80 g
406144529264 Tchibo Cafissimo Espresso Toasted Nut kávékapszula 10 db 70 g
4061445211617 Tchibo Cafissimo Espresso Irish Cream kávékapszula 10 db 70 g
 
A promóció során várhatóan az alábbi termékek fognak megjelenni az Auchan áruházakban, melyek megjelenésüktől számítva részt vesznek a promócióban.
TCHIBO EAN TCHIBO TERMÉKNÉV
4061445199205 Tchibo Barista Intense őrölt, pörkölt kávé 250g
4061445199168 Tchibo Barista Classic őrölt, pörkölt kávé 250g
4061445208303 Cafissimo Mixed Pack Vanilla & Caramel kapszulaválogatás 24 db
4061445220046 Tchibo Barista karácsonyi csomag (Tchibo Barista szemes, pörkölt kávé 500g + aromadoboz)
4061445213994 Cafissimo World Of Cafissimo kapszulaválogatás 30 caps
4046234724950 Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild szemes, pörkölt kávé 500 g
4046234724974 Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande szemes, pörkölt kávé 500 g