Játékszabály

„Játssz a Tchibo-val!
Nyerd meg áruházanként a Tchibo Esperto Caffé automata kávégépek egyikét!” elnevezésű promóció
Hivatalos játékszabályzat

 1. A játék szervezője:

„Játssz a Tchibo-val! Nyerd meg áruházanként a Tchibo Esperto Caffé automata kávégépek egyikét!” elnevezéssel a Tchibo Budapest Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1.), a továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban azon magyar állampolgárságú, Magyarországon bejelentett lakóhellyel (1992. évi LXVI. tv. 5§ (2) bek.) rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy vehet részt, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy az Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/), legalább 1,-db a Játékban részt vevő Tchibo kávé terméket (a 4. pontban részletezve) vásárol és
 • a www.tchibo.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező, a Lebonyolító, valamint az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt, e vásárlások nem minősülnek az Auchan áruházban történő vásárlásnak.

A Játékban nem vehetnek részt továbbá a 2013. évi V. tv. (Ptk.) szerint korlátozottan cselekvőképesnek vagy cselekvőképtelennek minősülő személyek. 

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2020. november 05. 00:00:00 órától – 2020. december 16. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. 

A Szervező a Pályázatokat a Játék kezdetétől 2020. december 16. 23:59:59 óráig fogadja.

Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

A Játék 6 játékhétből áll:

1. Játékhét: 2020. november 05. 0:00:00 – november 11. 23:59:59
2. Játékhét: 2020. november 12. 0:00:00 – november 18. 23:59:59
3. Játékhét: 2020. november 19. 0:00:00 – november 25. 23:59:59
4. Játékhét: 2020. november 26. 0:00:00 – december 02. 23:59:59
5. Játékhét: 2020. december 03. 0:00:00 – december 09. 23:59:59
6. Játékhét: 2020. december 10. 0:00:00 – december 16. 23:59:59

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy az Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott, az 1. sz. mellékletben felsorolt Tchibo kávé termékek.

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával a Játékban részt vevő legalább 1 db Tchibo kávé terméket szükséges megvásárolni.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megadott 1 db Tchibo kávé termék többszörösét igazolja (a Játékban részt vevő termékekből), abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

A Játékban kizárólag csak az 1.sz. mellékletben felsorolt termékek, a megadott kiszerelésben vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

A Szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás során kapott nyugtának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla), a továbbiakban együttesen: „Bizonylat”, egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online rendelés esetén a rendelés egyedi azonosítójának (rendelésszám).

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges (ahol a felsorolás „opcionálisan” említi az adatszolgálatást, ott az adatok megadása a Játékos részéről önkéntesen választható lehetőség, de az nem kötelező):

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • opcionálisan megadható kedvenc magyarországi Auchan áruház
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját
 • kifejezetten hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló Bizonylatról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a rendelés számának utolsó 4 karakterét (melyet a rendelés visszaigazolás tárgy mezőjében talál) kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni
 • valamint a Játékos a Weboldalon által meghatározott módon igazolja, hogy az adott Bizonylaton szerepel a Játékban részt vevő legalább 1 db Tchibo kávé termék megvásárlása

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

 

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol legalább 1 db Tchibo kávé terméket az Auchan áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 3 db Bizonylat küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 3 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos – függetlenül attól, hogy a megadott számú érvénytelen Pályázata mellett volt-e érvényes Pályázata – kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló blokk vagy online vásárlás esetén a rendelés, a számla és a szállítólevél eredeti példányát és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolását 2021. január 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolásának bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolását bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta vagy a Játékos nevére kiállított számla, valamint online vásárlás esetén a megrendelésről szállítólevél és számla került kiállításra. A Játékos nevére kiállított számla másolatot e-mailben kell megküldeni a Lebonyolító részére az auchantchibo@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. december 16-án, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

5.3.1. A fődíj megnyerésének feltételei:

Egy Pályázat abban az esetben vesz részt a fődíj sorsoláson, ha az adott vásárlást, a Játékos az Auchan hipermarket áruházak egyikében vagy az Auchan online áruházban hajtotta végre, és ezt a Pályázat beküldés során a „Melyik áruházban vásároltál?” kérdésnél kiválasztással jelzi. Ebben az esetben a kiválasztás során meghatározott Auchan hipermarket áruház vagy Auchan online áruház sorsolási adatbázisában fog szerepelni az adott Pályázat.

Auchan hipermarketek áruházak: Auchan Aquincum Óbuda, Auchan Budakalász, Auchan Budaörs, Auchan Csömör, Auchan Debrecen, Auchan Dunakeszi, Auchan Fót, Auchan Kecskemét, Auchan Maglód, Auchan Miskolc, Auchan Miskolc Dél, Auchan Pilis Solymár, Auchan Savoya Park, Auchan Soroksár, Auchan Szeged, Auchan Székesfehérvár, Auchan Szigetszentmiklós, Auchan Szolnok, Auchan Törökbálint.

 

5.3.2. A heti díjak megnyerésének feltételei:

Az adott heti sorsoláson csak az adott játékhéten beérkezett, érvényes Pályázatok vesznek részt. A heti sorsoláson bármely Auchan áruházból érkező Pályázat részt vesz.

 

 1. Sorsolások:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy heti nyereményt és egy fődíjat nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az azonos bejelentett lakóhelyen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályzatban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt az egyes nyereményjátékban. 

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Valamennyi sorsolásra 2020. december 18-án 11:00 órakor közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor, az A4C Marketing Kft. irodájában, a 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) címen.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíj:

Hiper + Online áruházanként 1-1 db (azaz összesen 20 db) Esperto Caffé 1,1 ezüst automata kávéfőző

­ Eszpresszó és caffè crema (hosszú kávé) készítése Doppio funkcióval (egyszerre dupla adag kávé)
­ Programozható italmennyiség 25 ml-től 250 ml-ig
­ Állítható kávéerősség az Intense+ technológiának köszönhetően
­ Állítható magasságú kávékifolyó, csészemegvilágítással
­ Helytakarékos dizájn: csak 18 cm széles
­ Egyszerű tisztítás a kivehető főzőrésznek köszönhetően
­ Méretek (szé x mé x ma): kb. 18 x 40 x 31,5 cm
Víztartály űrtartalma: 1,1 l
Szemeskávé-tartály űrtartalma: 160 g (300 g-ra növelhető)
Szín: ezüst
Ház anyaga: nemesacél és műanyag

A fődíj esetében áruházanként 3-3 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik érvénytelen Pályázat vagy a Játékszabályzat feltételeinek meg nem felelő, így a nyereményre nem jogosult nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

Heti nyeremények:

Hetente 1-1 db (összesen 6 darab) Tchibo elektromos tejhabosító

­ Rozsdamentes acél tartály tapadásmentes belső felülettel a könnyen tisztíthatóságért
­ Túlmelegedés elleni védelem és lekapcsoló-automatika
­ Kétféle keverőbetét: keverő és habosító
­ Krémes forró és hideg tejhab, kétféle keverőbetéttel
­ Egygombos kezelés több funkcióval (lámpa: piros = meleg, kék = hideg)
­ Vezeték nélküli tartály: szabadon elfordítható a talpon
­ Túlmelegedés elleni védelem; lekapcsoló-automatika
­ Kiöntő a pontos adagoláshoz

A heti nyeremények esetében játékhetenként 6-6 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik érvénytelen Pályázat vagy a Játékszabályzat feltételeinek meg nem felelő, így a nyereményre nem jogosult nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat az általuk regisztráció alkalmával közölt e-mail címen (ld. 5. pontban foglaltakat). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termékvásárlást igazoló eredeti számviteli bizonylat (nyugta/számla), online vásárlás esetében az eredeti rendelés, számla és a szállítólevél, valamint a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolásának teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 10 naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket és telefonszámukat az eredeti Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére, a nyeremény kézbesítésének bonyolítása céljából.

Amennyiben a nyertes eredeti, vásárlást a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint hitelt érdemlően igazoló számviteli bizonylat és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolása az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabályzat szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási Bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta legalább 1 db a Játékban részt vevő Tchibo kávé termék, nem a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolását küldi be stb.) úgy a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a Játék lezárulását követő 90 (kilencven) napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem, vagy nem maradéktalanul tesznek eleget, és ebből következően a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső oknak minősül, amelyért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen, 90 (kilencven) napos határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő, azaz a Játékos ezen határidő elmulasztását követően a nyereményre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A beküldött regisztrációk és Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó, amely nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatot és a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek csomagolását és annak érvényességét a Lebonyolító -a Szervező jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal vagy termék csomagolással nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatbeküldés során megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és mennyiségének. A termék csomagolásának egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a megvásárolt, játékban részt vevő Tchibo termékek tekintetében.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése a kizárólagosan irányadó, végleges és nem vitatható.

A nyertesek a nyereményeiket 2021. január 31-ig, előzetes egyeztetést követően futárkézbesítés által a lakcímükön, vagy az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át. A nyeremények eljuttatásának költségét a Szervező vállalja.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat, kivéve azon eseteket, amelyek kapcsán az igényérvényesítés kizárását jogszabály kifejezetten tiltja.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek a nyertest terhelik.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a www.tchibo.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2021. január 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchantchibo@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken, hirdetésekben, Facebookon és online hirdetésekben kerül meghirdetésre.

 

 1. Egyebek:

A Játék bármely kereskedelmi kommunikációjában megjelenő nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

A Játék során a Játékosok által eszközölt regisztrációk és kapcsolódó elemek (pl. vásárlási Bizonylatok, stb.) alaki- és tartalmi megfelelősége elbírálásának és ez alapján történő intézkedés/döntés kizárólagos jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik, a nyeremény átadása során kapott jótállási jeggyel.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint a Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékost a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősség terheli. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor a lehető legrövidebb időn belül megtesznek minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a Weboldalt működtető szerver számítógépek vagy a kiszolgáló hálózat teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben körülírtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési- vagy egyéb igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Játékra vonatkozó kommunikációs anyagok nyomtatási, vagy elektronikus felületen történő megjelenés esetén egyéb hibáiért, illetve bármely ezekben szereplő esetleges elírásért, hiányosságért a Szervező, és annak leányvállalatai, valamint a Játékban résztvevő üzletek továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező a Játék teljes ideje alatt fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzat egyoldalú bármely megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2020. november 05.

Szervező

 

 1. sz. melléklet:
Termék megnevezés EAN kód
Exclusive 500g 4006067213106
Espresso Milano 250g 4046234567076
Espresso Sicilia 250g 4046234567137
Family 250g 5997338187044
Cafissimo Caffé Crema Fine kapszula 10 db-os 4046234645118
Cafissimo Espresso Elegant kapszula 10 db-os 4046234645170
Cafissimo Espresso Intense kapszula 10 db-os 4046234645217
Cafissimo Caffé Crema Colombia kapszula 10 db-os 4046234654516
Cafissimo Caffé Crema India kapszula 10 db-os 4046234654530
Family 550g 4046234660357
Exclusive instant 100g Decaf 4046234767155
Family instant 50g 4046234767230
Family instant 100g 4046234767278
Family instant 200g 4046234767339
Gold Selection 50g 4046234767476
Gold Selection 100g 4046234767551
Gold Selection 200g 4061445149750
Black&White 250g 4046234793871
Cafissimo Coffee Black&White kapszula 10 db-os 4046234794472
Black&White instant 100g 4046234794861
Black&White 1000g szemes kávé 4046234834024
Cafissimo Espresso Brasil kapszula 10 db-os 4046234835014
Cafissimo Caffé Crema Rich kapszula 10 db-os 4046234835076
Cafissimo Caffé Crema Decaf kapszula 10 db-os 4046234836486
Cafissimo Espresso Salvador kapszula 10 db-os 4046234847413
Black&White Crema 180g 4046234861198
Exclusive 250g szemes kávé 4046234866193
Exclusive 250g szemes kávé 4046234866193
Family 1000g szemes kávé 5997338170718
Espresso Milano 500g szemes kávé 4046234567090
Espresso Sicilia 500g szemes kávé 4046234567151
Barista Espresso 500g szemes kávé 4046234747164
Barista Caffé Crema 500g szemes kávé 4046234873535
Cafissimo Espresso Caramel 4046234918427
Cafissimo Espresso Vanilla 4046234918441
Cafissimo Caffé Crema Fine kapszula 30 db-os 4046234921052
Cafissimo Caffé Crema Rich kapszula 30 db-os 4046234921076
Cafissimo Espresso Intense kapszula 30 db-os 4046234921090
Barista Caffé Crema 1000g szemes kávé 4046234928808
Barista Espresso 1000g szemes kávé 4046234928822
Family Espresso 250g 4046234948998
Family Espresso 1000g 5997338170718
Family Espresso 1000g szemes kávé 4046234949032
Cafissimo Espresso Summer kapszula 10 db-os 4046234950366
Cafissimo Espresso Summer kapszula 10 db-os 4046234950380
Cafissimo Espresso Winter kapszula 10 db-os 4046234985559
Cafissimo Espresso Winter kapszula 10 db-os 4046234985573
Cafissimo Espresso Spring kapszula 10 db-os 4061445005247
Cafissimo Espresso Spring kapszula 10 db-os 4061445005261
Espresso Milano 1000g szemes kávé 4061445008279
Espresso Sicilia 1000g szemes kávé 4061445008293
Cafissimo Caffé Crema Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445009450
Cafissimo Espresso Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445033806
Cafissimo Caffé Crema Barista kapszula 10 db-os 4061445041887
Cafissimo Espresso Barista kapszula 10 db-os 4061445041900
Cafissimo Caffé Crema Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445055884
Cafissimo Espresso Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445085355
Cafissimo Espresso Spring kapszula 10 db-os 4061445110439
Cafissimo Espresso Spring kapszula 10 db-os 4061445110453
Cafissimo Caffé Crema Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445113201
Cafissimo Espresso Summer kapszula 10 db-os 4061445129240
Cafissimo Espresso Summer kapszula 10 db-os 4061445129264
Exclusive 250g Decaf 4006067798610
Exclusive 250g 5997338148625
Family 100g  4006067864667
Family 250g 5997338187044
Family 1000g 5997338170732
Family 500g 4006067089848
Family 275g 4006067992636
Cafissimo Coffee Intense kapszula 10 db-os 4046234947571
Cafissimo Coffee Fine kapszula 10 db-os 4046234947595
Cafissimo Coffee Fine kapszula 30 db-os 4046234958546
Exclusive 250g 4006067888250
Cafissimo Espresso Tiramisu 4061445144731
Cafissimo Espresso Cinnamon 4061445144717
Cafissimo Jabiru Guatemala 4061445144755
Barista Espresso 1000g szemes kávé 4046234928822
Barista Espresso 500g szemes kávé 4046234747164
Black&White 1000g szemes kávé 4046234834024
Black&White 250g 4046234793871
Black&White Crema 180g 4046234861198
Black&White instant 100g 4046234794861
Cafissimo Caffé Crema Barista kapszula 10 db-os 4061445041887
Cafissimo Caffé Crema Colombia kapszula 10 db-os 4046234654516
Cafissimo Caffé Crema Decaf kapszula 10 db-os 4046234836486
Cafissimo Caffé Crema Fine kapszula 10 db-os 4046234645118
Cafissimo Caffé Crema Fine kapszula 30 db-os 4046234921052
Cafissimo Caffé Crema Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445009450
Cafissimo Caffé Crema Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445055884
Cafissimo Caffé Crema Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445113201
Cafissimo Caffé Crema India kapszula 10 db-os 4046234654530
Cafissimo Caffé Crema Rich kapszula 10 db-os 4046234835076
Cafissimo Caffé Crema Rich kapszula 30 db-os 4046234921076
Cafissimo Coffee Black&White kapszula 10 db-os 4046234794472
Cafissimo Coffee Fine kapszula 10 db-os 4046234947595
Cafissimo Coffee Fine kapszula 30 db-os 4046234958546
Cafissimo Coffee Intense kapszula 10 db-os 4046234947571
Cafissimo Espresso Barista kapszula 10 db-os 4061445041900
Cafissimo Espresso Brasil kapszula 10 db-os 4046234835014
Cafissimo Espresso Caramel 4046234918427
Cafissimo Espresso Elegant kapszula 10 db-os 4046234645170
Cafissimo Espresso Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445033806
Cafissimo Espresso Grand Classé kapszula 10 db-os 4061445085355
Cafissimo Espresso Intense kapszula 10 db-os 4046234645217
Cafissimo Espresso Intense kapszula 30 db-os 4046234921090
Cafissimo Espresso Salvador kapszula 10 db-os 4046234847413
Cafissimo Espresso Spring kapszula 10 db-os 4061445005247
Cafissimo Espresso Spring kapszula 10 db-os 4061445005261
Cafissimo Espresso Spring kapszula 10 db-os 4061445110439
Cafissimo Espresso Spring kapszula 10 db-os 4061445110453
Cafissimo Espresso Summer kapszula 10 db-os 4046234950366
Cafissimo Espresso Summer kapszula 10 db-os 4046234950380
Cafissimo Espresso Summer kapszula 10 db-os 4061445129240
Cafissimo Espresso Summer kapszula 10 db-os 4061445129264
Cafissimo Espresso Vanilla 4046234918441
Cafissimo Espresso Winter kapszula 10 db-os 4046234985559
Cafissimo Espresso Winter kapszula 10 db-os 4046234985573
Cafissimo Espresso Cinnamon 4061445144717
Cafissimo Espresso Tiramisu 4061445144731
Cafissimo Jabiru Guatemala 4061445144755
Espresso Milano 1000g szemes kávé 4061445008279
Espresso Milano 250g 4046234567076
Espresso Milano 500g szemes kávé 4046234567090
Espresso Sicilia 1000g szemes kávé 4061445008293
Espresso Sicilia 250g 4046234567137
Espresso Sicilia 500g szemes kávé 4046234567151
Exclusive 250g 5997338148625
Exclusive 250g 4006067888250
Exclusive 250g szemes kávé 4046234866193
Exclusive 250g szemes kávé 4046234866193
Exclusive 250g Decaf 4006067798610
Exclusive 500g 4006067213106
Exclusive instant 100g Decaf 4046234767155
Family 1000g 5997338170732
Family 1000g szemes kávé 5997338170718
Family 100g  4006067864667
Family 250g 5997338187044
Family 250g 5997338187044
Family 275g 4006067992636
Family 500g 4006067089848
Family 550g 4046234660357
Family Espresso 1000g 5997338170718
Family Espresso 1000g szemes kávé 4046234949032
Family Espresso 250g 4046234948998
Family instant 100g 4046234767278
Family instant 200g 4046234767339
Family instant 50g 4046234767230
Gold Selection instant 100g 4046234767551
Gold Selection instant  200g 4046234767650
Gold Selection instant  50g 4046234767476